ikonka polska ikonka niemiecka

Kurs na podesty koszowe

Na rynku są dostępne kursy na obsług podestów koszowych. Operatorzy, którzy uzyskali odpowiednie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, mogą korzystać z podestów ruchomych. Praca ta wymaga koncentracji i dokładności. Wymagane jest w niej przestrzeganie zasad, zachowujących bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Szkolenie

Przyszli operatorzy podestów koszowych muszą przejść specjalne szkolenie. Ma ono na celu odpowiednie przygotowanie do pracy. Szkolenie jest prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów, którzy posiadają teoretyczną i praktyczną wiedzę. Taki kurs składa się z 15h zajęć teoretycznych i 10h zajęć praktycznych. W ramowym programie szkolenia na podnośnik koszowy znajdują się przepisy prawne dotyczące UDT, obsługi urządzeń, budowa oraz eksploatacja podnośników koszowych, obowiązki operatora podestów ruchomych, konserwacja, BHP przy obsłudze podnośników koszowych oraz prowadzenie dokumentacji operatora podestu ruchomego. Mogą go zrobić osoby, które ukończyły 18 rok życia, mają wykształcenie co najmniej podstawowe oraz posiadają orzeczenie lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Zajęcia są prowadzone w cyklach tygodniowych bądź weekendowych. Uprawnienia na operatora podnośnika koszowego mają ważność bezterminową.

Zakres uprawnień

Po zakończeniu szkolenia kandydaci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu i muszą zdać egzamin przed komisją powołaną przez dyrektora UDT. Koszt egzaminu i wydanie legitymacji operatora to koszt 152 zł. Podesty koszowe dzielą się na 3 podgrupy: wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe, przewoźne. Można uzyskać uprawnienia kategorii II P na podesty ruchome wiszące, ruchome masztowe czy ruchome stacjonarne. Natomiast uprawnienia kategorii I P pozwalają na obsługę podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych (tzw. podnośników nożycowych), ruchomych przewożnych (tzw. pająków podczepianych pod samochód) oraz ruchomych samojezdnych (montowanych na pojeździe — podnośników koszowych). Jedynie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego pozwalają na obsługę wózków widłowych, podnośników koszowych i innych urządzeń transportu bliskiego. Dlatego należy uważać na zielone świadectwa bez żadnych wartości i umocować prawnych.